Renovatie


Gaat u renoveren ? dan is uw elektrische installatie een belangerijk onderdeel en overlopen / testen  wij graag samen met u of met uw architect, uw huidige elektrische installatie. Na een grondige studie stellen wij een renovatieplan op volledig conform de wettelijke reglementeringen. Wij herstellen of vernieuwen waar nodig en passen aan naar de noden van een modern gezin of bedrijf, zodat u kan genieten van een  veilige, comfortabele en energiezuinige elektrische installatie. Een juiste aanpak vanaf het begin is de sleutel tot uw succes.